EGYEDI SZENNYVÍZKEZELÉS

A projekt címe: FONÓ Község szennyvízkezelési beruházása

A szerződött támogatás összege: 181 328 970 Ft - a támogatás mértéke 90%.

Fonó Község Önkormányzata a „A vidéki térségek falvainak megújítására - Egyedi szennyvízkezelés – tárgyú” VP6-7-2-1-2-16. számú pályázati felhívásra 2020. évben benyújtott „Fonó Község szennyvízkezelési beruházása” - projekt azonosítószám: 3093805811 - támogatási kérelmét a Támogató Szervezet támogatásra érdemesnek ítélte, a támogatói okirat 2021. május 12. napján kiadásra került. Fonó Község Önkormányzata a támogató okirat kézhezvételét követően a projekt megvalósítását megkezdte.
Önkormányzatunk a kivitelező kiválasztására közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek nyertese a Z.E.H. Energetikai és Építőipari Kft. lett.
Szkladán Gábor tervező engedélyes és kiviteli tervei alapján a kivitelezők 71 db egyedi szennyvíztisztító kisberendezést telepítettek, amelyek 71 ingatlant látnak el.
Egyedi szennyvíztisztító kisberendezés GRÜNWALD ECO-NATURA ABR FAMILY típusú berendezés, CE megfelelőségi jelöléssel rendelkezik. A kisberendezés két fő részből áll: egy erős, a vegyi hatásoknak tartósan ellenálló műanyag hengerből, és a tisztított vizet a talajba elszivárogtató szivárogtató mezőből/ szivárogtató dombból áll. A szennyvízkezelő technológiája biológiai elven alapul. A biológiai tisztítás eleveniszap segítségével történik. A beruházás részeként a kivitelezés megkezdése előtt 2 db figyelő kút került kialakítására, ahonnan a szükséges mintavételezések történnek.
A kivitelezési szerződés aláírását követően a nyertes vállalkozó átvette a munkaterületet és nekilátott a figyelőkutak fúrása után az egyedi kisberendezések telepítésének.
A 71 ingatlan ellátására a berendezések 2022. év májustól lettek telepítve, majd 2022. év őszén beüzemelésre kerültek.

A munkálatok alatt folyamatos volt az együttműködés az önkormányzat és a lakosság részéről a műszaki ellenőrrel, valamint a Z.E.H Kft. telepítő brigádjaival. Mivel a berendezések többsége magántulajdonú ingatlanon került elhelyezésre, így elengedhetetlen volt a folyamatos kommunikáció és összehangolt munkavégzés. A lakosság részéről ezúton is köszönjük a türelmet és együttműködést, melyet a kivitelezés okozta kellemetlenségek ellenére is tanúsítottak.
A kisberendezések üzemeltetésére Fonó Községi Önkormányzat 1 fő helyi munkavállalót alkalmaz, valamint szerződést kötött az NNK Kft.-vel a jogszabályokban előírt üzemeltetési feladatok (mintavétel, laboratóriumi vizsgálatok) elvégzésére.

 Logo1Logo2