Adományt gyűjtöttek a fonói gyerekek

Címkék: Egyházi hírek

Virágvasárnap előtti szombaton három fonói gyermek -sütemény árusítással- pénzadományt gyűjtött Községünk templomának javára. Köszönet: Ignácz Dzsenifernek, Ignácz Dánielnek, Sági Ádámnak és segítőiknek!
Büszkék vagyunk rátok!

A gyerekek arra a nemes elhatározásra jutottak, hogy megpróbálnak adománygyűjtéssel segíteni templomunkon.

A felnőttek süteményt sütöttek, melyet a gyerekek a virágvasárnap előtti szombaton árusítottak. Az adományt vasárnap adták át Szalai Jeremiás plébános atyának, aki elismerve a gyermekek szándékát megköszönte nekik a szentmise keretében a gyűjtést.

Az adományt templomunk fűtésére fogjuk felhasználni!

Köszönetet és dicséretet érdemelnek az ötletgazda gyermekek: Ignácz Dzsenifer, Ignácz Dániel, Sági Ádám; a szülők, támogatók: Ignáczné Kiss Zsuzsanna, Sági Attiláné,
Döme Tiborné, Keresztény Gyuláné.

Végül, de nem utlsó sorban köszönettel tartozunk a nagylelkű fonói lakosoknak!

NyP

A fonói gyermekek adománygyűjtése