Fonó Önkormányzat Képviselő-testületének alakuló ülése

Címkék: Önkormányzati hírek

2010. október 14-én, 14.00 órakor volt Fonó Község Önkormányzatának képviselő-testületi alakuló ülése.

Az első ünnepélyes ülésen a lakosok közül többen is eljöttek. Az ülésen Tóth Fonai György a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a jelenlévőket a fonói önkormányzati szavazás eredményéről, és átadta a megbízóleveleket. Az ülést Pál József Ernőné korelnök vezette. Az eskütételek után alpolgármestert választottunk, Szabóné Nagy Veronika személyében. Megválasztottuk a jogi- és ügyrendi bizottságot: Pál József Ernőné –elnök, Horváth Alexandra –bizottsági tag, ifj. Huber Zoltán –bizottsági tag. Társulási tanácstag: Nyerges Péter és ifj. Huber Zoltán. A Kisebbségi Önkormányzattal ifj. Huber Zoltánt választottuk meg kapcsolattartó személynek.