Falugondnoki pályázat

Címkék: falugondnok állás Önkormányzati hírek

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet
Fonó, Malom u. 1.

falugondnok
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Somogy megye, 7271 Fonó, Malom utca 1.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki és egyéb feladatok (közterület karbantartási) feladatok, a Szociális törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá az önkormányzat által elfogadott Szakmai programban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§          8 Általános,

§          B kategóriás jogosítvány,

§          magyar állampolgárság;

§          cselekvőképesség;

§          büntetlen előélet;a pályázó nem áll ezen foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt;

§          falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása;

§          egészségügyi alkalmasság háziorvos általi igazolása;

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§          Középfokú képesítés,

§          Műszaki végzettség, kisgépkezelői képesítés,

§           Alap szintű alapfokú számítógépes ismeretek,

§          helyismerettel rendelkező

 

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§          szakmai önéletrajz;

§          30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek megkérését igazoló postai igazolás;

§          végzettségről bizonyítvány;

§           vezetői engedély másolata;

§          nyilatkozat arról, hogy vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés megszerzését és arról, hogy a pályázatban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul,

§          nyilatkozat arról, hogy vállalja a falugyűlésen történő bemutatkozást;

§          háziorvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2011. március 16. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2011. március 3.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt  a 82-376-235 -os telefonszámon kérhető.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7271 Fonó, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F-94/2011., valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

§         Személyesen: Nyerges Péter - polgármester, Somogy megye, 7271 Fonó, Petőfi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a pályázók falugyűlésen történő bemutatkozása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2011. március 15.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

§         helyben szokásos módon - 2011. február 15.

§         www.fonofalu.hu (honlapon) - 2011. február 15.

§         https://kozigallas.gov.hu

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a fonofalu.hu honlapon szerezhet.

Helyszín