Álláshirdetés - Falugondnok

Címkék: Önkormányzati hírek

Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Fonó, Malom u.1.

falugondnok

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Somogy megye, 7271 Fonó, Malom utca 1.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Falugondnoki és egyéb feladatok (közterület karbantartási, közfoglalkoztattottak irányítása), a Szociális törvény és végrehajtási rendeletei, továbbá az önkormányzat által elfogadott Szakmai programban foglalt feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

§         8 Általános,

§         B kategóriás jogosítvány,

 

§         magyar állampolgárság; büntetlen előélet; a pályázó nem áll ezen foglalkoztatás eltiltás hatálya alatt;falugondnoki tanfolyam elvégzésének vállalása, egészségügyi alkalmasság háziorvos általi igazolása

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

§         Középfokú képesítés, műszaki végzettség, kisgépkezelői képesítés,

§         Alap szintű alapfokú számítógépes ismeretek,

 

§         helyismerettel rendelkező

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         szakmai önéletrajz; 30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy ennek megkérését igazoló postai igazolás; végezettségről bizonyítvány; vezetői engedély másolata; nyilatkozat arról, hogy vállalja a feladat ellátásához szükséges képesítés megszerzését és arról, hogy apályázatban foglalt személyes adatainak a kezeléséhez hozzájárul; nyilatkozat arról, hogy válllalja a falugyűlésen történő bemutatkozást; háziorvosi igazolás egészségügyi alkalmasságról

§         fénykép

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2012. szeptember 3. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2012. augusztus 23.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Nyerges Péter-polgármester nyújt, a 06-30- 8605573 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Fonó Községi Önkormányzat Képviselő-testülete címére történő megküldésével (7271 Fonó, Petőfi utca 1. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: F-659/2012 , valamint a munkakör megnevezését: falugondnok.

 

§         Személyesen: Nyerges Péter-polgármester, Somogy megye, 7271 Fonó, Petőfi utca 1. .

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

Pályázatokat Fonó Önkormányzat Képviselő-testülete bírálja el, a pályázók falugyűlésen történő bemutatkozása után.

A pályázat elbírálásának határideje: 2012. augusztus 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

  • helyben szokásos módon - 2012. augusztus 7.
  • fonofalu.hu - 2012. augusztus 7.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A munkáltató 3 hónap próbaidőt köt ki.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a fonofalu.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2012. augusztus 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.