Vidékfejlesztési Program

 VP2020

A kedvezményezett neve:

Fonó Községi Önkormányzat

A pályázati felhívás neve, kódszáma:

A vidéki térségek falvainak megújítására A felhívás címe: Egyedi szennyvízkezelés (kódszáma: VP6-7.2.1.2-16)

A projekt címe:

Fonó Község szennyvízkezelési beruházása

A szerződött támogatás összege:

181 328 970 -Ft

a támogatás mértéke (%-ban):

90%

a projekt tartalmának bemutatása:

A fejlesztés célja a vidéki térségek falvaiban az alapvető szolgáltatások fejlesztésének keretén belül  Fonó település épített infrastrukturális eszközeinek kisléptékű fejlesztése. A fejlesztés lehetőséget biztosít a 2000 lakosegyenérték alatti szennyvízkibocsátással jellemezhető település, így Fonó községnek egyedi szennyvíztisztítási megoldás létesítésére. A fejlesztés hatására Fonó község területén 71 ingatlan szennyvízkezelése válik megoldottá. A 71 ingatlan szennyvízkezelése 71 db ingatlanonként elhelyezésre szennyvíztisztító kislétesítmény és hozzá tartozó szivárogtatómező telepítésével valósul meg. A fejlesztésben résztvevő ingatlanok szennyvízkezelésének megoldásával csökken a település környezetterhelése, amely jelentősen hozzájárul a településen élő lakosság életminőségének javításához.

a projekt tervezett befejezési dátuma:

2022. december 31.